Objednávka č. 7 – Michalec-Invest SK, s.r.o. – ochranné obleky na testovanie na COVID-19

Dátum zverejnenia: 28.01.2021