Objednávka č. 73 – Peter Knapec – kalibrácia a ciachovanie váh v ŠJ

Dátum zverejnenia: 25.08.2020