Objednávka č. 8 – Brantner Fatra s.r.o. – odvoz a zhodnotenie kuchynského odpadu z obce

Dátum zverejnenia: 14.02.2022