Objednávka č. 89 – FLORIAN, s.r.o. – oprava plávajúceho čerpadla pre DHZ Lipovec

Dátum zverejnenia: 02.11.2021