Objednávka č. 9 – KV – mont servis, s.r.o. – údržba verejného osvetlenia v obci

Dátum zverejnenia: 01.02.2021