Objednávka č. 92 – Televízia Turiec, s.r.o. – propagácia otvorenia Multifunkčného ihriska v obci

Dátum zverejnenia: 10.11.2021