Objednávka č. 93 – Michal Slaninka – vodokurenárske práce v budove OcÚ

Dátum zverejnenia: 12.10.2020