Objednávka č. 96 – Jozef Karak – čistenie a revízia komína na budove OcÚ

Dátum zverejnenia: 24.10.2022