Objednávka č. 96 – Poruchová služba, s.r.o. – oprava havárie kanalizačného potrubia v KD

Dátum zverejnenia: 11.11.2019