Zmluva č. 4/2018/ DOT, CVČ Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Žilina

Dátum zverejnenia: 29.01.2018