Zmluva č. LIP/2022/000044 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce – TJ IDOP Lipovec

Dátum zverejnenia: 26.01.2022