Zmluva LIP_2022_000037 ( CVČ DOMINO Vrútky ) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

Dátum zverejnenia: 01.02.2022