Zmluva o dielo LIP/2021/00218-0001244 , VM-STAVING s.r.o. Martin, Oprava schodov a vchodu do kuchyne ŠJ

Dátum zverejnenia: 04.08.2021