Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 – DEEP DANCE CENTER, s.r.o.

Dátum zverejnenia: 12.03.2014