Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 – RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV ŽILINSKÁ DIECÉZA

Dátum zverejnenia: 12.03.2014