Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.3/2019/DOT, Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza

Dátum zverejnenia: 21.02.2019