Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.5/2019/DOT, TJ IDOP Lipovec

Dátum zverejnenia: 19.02.2019