Zmluva o spolupráci č. N 20191119001 medzi obcou Lipovec a Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k Národnému projektu terénnej opatrovateľskej služby

Dátum zverejnenia: 20.11.2019