Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-2109/2020 na hasičské auto IVECO CAS 15

Dátum zverejnenia: 31.03.2020