1. Ročník Memoriálu Mgr. Jaroslava Budza v dopravnej výchove.