Prístup k informáciám

S M E R N I C A k aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Viac na nalsedovnej linke >>>

Najnovšie foto

Aktuálne počasie