Orgány obce

Funkčné obdobie 2018-2022

Orgány obce:
a, Obecné zastupiteľstvo: Paulína Brachňáková, Mgr. Alena Dibalová, Danica Dedíková, Ing. Ján Hájka, JUDr. et Mgr.  Katarína Chrenová, Ing. Dana Petrášková, Ján Šimek
b, Starosta obce: PhDr. Jozef Mada, kontakt: 043 428 4335, mobil: 0915  710 762, e-mail: obec@lipovec.sk

Zástupca starostu obce: JUDr. Katarína Chrenová

Kontrolór obce: Ing. Janka JESENSKÁ  (viac o funkcii na nasledovnej linke>>>)

Najnovšie foto

Aktuálne počasie