Zbor pre občianske záležitosti človek - človeku

 


Na svete je veľa krásnych a vzácnych vecí. Svet skrýva obrovské poklady a skvosty. Niet však väčšieho pokladu, ako je ľudský život. Život človeka je neporovnateľný s nijakou inou hodnotou.
Áno, nik nepochopí celkom význam života, kým nemá deti, ktoré treba milovať.  Vtedy sa celý vesmír zmení a človeku sa nikdy nič nebude zdať také, ako predtým ... .   Každé narodenie dieťaťa je malý zázrak, každé dieťatko je stelesnením krásy, čistoty a nevinnosti, je...
V živote človeka sú chvíle, na ktoré túžobne čaká a ktoré sa mu svojim obsahom hlboko vpisujú do pamäti. Je to prekrásna chvíľa, keď rodičia očakávajú dieťatko. Tieto chvíle nikdy nezovšednejú, ich čaro je rovnaké pri prvom i pri ďalších deťoch. Dnes, milí rodičia, keď držíte na rukách svojich...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie