15. Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.1. 2016

Dátum zverejnenia: 25.01.2016

 
Starosta obce zvoláva 15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 27.1.2016 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.