16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva – Oznam o zmene termínu zasadnutia

Dátum zverejnenia: 02.11.2020

 
 

 

O Z N A M

Starosta obce Lipovec oznamuje občanom, že plánované 16. riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva sa z objektívnych príčin presúva z pôvodného termínu:

4.11.2020 na termín 11.11. 2020