25.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 
21.11.2016

Starosta obce zvoláva 25. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2016 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.

 

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Návrh programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu na rok 2017
 6. Ustanovenie inventarizačných komisií
 7. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017
 8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
 9. Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
 10. Rôzne
 11. Záver  

 

 

Pripravujeme

Dátum podujatia:
10.08.2019
Klub slovenských turistov Lipovec aj tento rok usporiadava dňa 10.8.2019 Výstup na vrch Panošiná.  Tešíme sa na Vašu účasť. 
Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie