Celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID 19 “ SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“

Dátum zverejnenia: 27.10.2020