Dotazník pre zistenie požiadaviek občanov na kvalitu poskytovaných služieb v MHD Martin

Dátum zverejnenia: 17.06.2019

Z dôvodu skvalitnenia služieb pri obslužnosti občanov Mestskou hromadnou dopravou aj v našej obci Lipovec, bol vypracovaný dotazník .
V prípade záujmu zúčastniť sa na prieskume vyplňte tento dotazník na nasledovnej stránke https://forms.gle/5LM49eMKrAtAZKfu7