Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a vybraných druhov separovaného zberu na rok 2018

Dátum zverejnenia: 29.12.2017