Informácia o Vyhlásení mimoriadnej situácie

Dátum zverejnenia: 11.07.2024

Na základe Vyhlásenia mimoriadnej situácie zo dňa 10.7.2024 z dôvodu zvýšeného nežiadúceho výskytu medveďa hnedého v zastavaných územiach miest a obcí,  zmien ich správania a straty plachosti pred ľuďmi bol Prednostom Okresného úradu Martin vydaný Príkaz č. 1 na vykonanie záchranných prác.

Na základe vyššie uvedeného žiadame a vyzývame občanov,

– aby sa v skorých ranných a večerných hodinách nezdržiavali mimo obytných častí obce

– aby v prípade spozorovania medveďa hnedého v zastavanom území obce podali informácie na tel. č. 158, 112 a na tel. č. Zásahového tímu medveďa hnedého – Západ – Juraj Žiak, 0948 209 987, 0910 658 615 

– aby nevytvárali návnady s cieľom prilákať medveďa hnedého. 

Ďakujeme.