Informácia o výsledku vykonaného rozboru pitnej vody v akreditovanom laboratóriu

Dátum zverejnenia: 14.12.2022

Obec Lipovec zverejňuje prijatú informáciu od Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako prevádzkovateľa verejného vodovodu v obci Lipovec, ktorá sa týka vykonania rozboru vody v akreditovanom laboratóriu. 
 

Výsledok vykonaného rozboru vody: “ Vzorka vody vyhovuje limitom Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. vo všetkých sledovaných ukazovateľoch“.