Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: Diaľnica D1 Dubná Skala-Turany

Dátum zverejnenia: 25.01.2022