Jarný vývoz odpadu formou veľkokapacitných kontajnerov

Dátum zverejnenia: 18.04.2016

O Z N A M
 

Jarný  zber veľkoobjemového odpadu

 

     Obecný úrad v Lipovci oznamuje občanom, že Firmou Brantner Fatra, s.r.o bude uskutočnený v našej obci jarný zber veľkoobjemového odpadu, pričom veľkokpacitné kontajnery na tento odpad budú rozmiestnené nasledovne :

Dňa 20.4.2016 ( streda) do 22.4.2016 ( piatok)

1/ ul. Pod kanálom ( križovatka Pastovník  v spodnej časti )

2/ ul. Hrabiny ( na zrovnanej ploche oproti parku pod kultúrnym domom)

3/ ul. Dúbravy ( pri mostíku nad brezovým hájom – kolo )

 

tieto kontajnery budú odvezené dňa 22.4.2016 v doobedňajších hodinách a následne umiestnené  :

Dňa 22.4.2016 (piatok) do 25.4.2016 ( pondelok )

1/ ul. Hoskorná ( na voľnej ploche pri trafostanici za ul. Starou)

2/ ul. Partizánska ( za potokom pri Hasičskej zbrojnici)

3/ ul. Hrabiny ( na zrovnanej ploche oproti parku pod kultúrnym domom),

odkiaľ budú odvezené dňa 25.4.2016 v doobedňajších hodinách  .

 

UPOZORNENIE:

Do pristavených kontajnerov je zakázané umiestňovať biologický odpad, pneumatiky, elektroodpad a nebezpečný odpad ako je azbest, autobatérie, farby, rozpúšťadlá a pod.