Kúpna zmluva – NDS a.s. Bratislava, diaľnica D1 Dubná Skala – Turany – vysporiadanie pozemkov pod diaľnicu

Dátum zverejnenia: 24.04.2015