Návrh rozpočtu obce Lipovec na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016

Dátum zverejnenia: 25.11.2013

Návrh rozpočtu obce Lipovec na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016, zverejnený v súlade s § 9 ods. (2) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.