Návrh rozpočtu Obce Lipovec na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Dátum zverejnenia: 29.11.2022