Návrh rozpočtu obce Lipovec na roky 2018 – 2020

Dátum zverejnenia: 28.11.2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020