Návrh rozpočtu obce Lipovec na roky 2019 -2021

Dátum zverejnenia: 14.11.2018