Návrh VZN č. 1/2018 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za KO a DSO

Dátum zverejnenia: 20.11.2018