Návrh VZN o poskytovaní finančných dotacií

Dátum zverejnenia: 27.01.2014

Návrh VZN o poskytovaní finančných dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré poskytujú voľnočasové aktivity pre deti a mládež.