Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy

Dátum zverejnenia: 
15.01.2015

Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec.

Najnovšie foto

Aktuálne počasie