Návrh Záverečného účtu obce Lipovec za rok 2015

Dátum zverejnenia: 01.06.2016