NÁVRH záverečného účtu Obce Lipovec za rok 2016

Dátum zverejnenia: 22.05.2017