OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 28.10.2015 o 17.00 hod. – Pozvánka

Dátum zverejnenia: 27.10.2015

Starosta obce zvoláva 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2015 ( streda ) o 17.00 hod v kancelárii starostu obce.