Oznam o vyhlásení mimoriadnej situácie v SR, Režimové opatrenia hlavného hygienika SR od 06.00 hod. dňa 16.3.2020 a o úprave režimu otváracích hodín Obecného úradu v Lipovci

Dátum zverejnenia: 16.03.2020

OBEC LIPOVEC v záujme predísť nakazeniu vírusom COVID 19 ponúka starším spoluobčanom , ktorí si nemôžu zabezpečiť nákup potravín, prípadne vyzdvihnutie liekov cestou svojich príbuzných, možnosť takéhoto nákupu pracovníkmi obecného úradu. 
Na zabezpečenie takejto služby je potrebné kontaktovať Obecný úrad Lipovec    v čase od 08.00 hod do 11.00 hod na tel. čísle : 0915 710 948. prípadne cestou starostu obce na tel. čísle 0915 710 762

Niektorí občania doma šijú svojpomocne ochranné rúška, v prípade záujmu o zabezpečenie takéhoto rúška, to tiež oznámte na obecný úrad a poskytneme kontakt na týchto spoluobčanov, prípadne zabezpečíme takéto rúška.