OZNAM – Poskytnutie dotácie Environmentálneho fondu na vybudovanie kanalizácie v obci

Dátum zverejnenia: 27.12.2022

Vážení občania, 
dovoľte, aby sme Vás informovali, že naša obec v posledných dňoch podpísala Zmluvu o poskytnutí podpory formou dotácie s Environmentálnym fondom na výstavbu kanalizácie v obci vo výške 1 701 512€ s 5% spolufinancovaním.

Oprávnené obdobie realizácie je stanovené na január 2023 s termínom dokončenia prác v októbri 2025.  

V najbližších týždňoch a mesiacoch budú teda prebiehať procesné úkony tak, aby sme splnili všetky podmienky poskytnutia dotácie, najmä riadne verejné obstarávanie, výber zhotoviteľa a mnoho ďalších priebehových podmienok. Čaká nás náročné obdobie príprav a samotnej realizácie diela. Všetky detaily a informácie k výstavbe a hlavne informácie potrebné pre občanov, ktorí sa budú na novopripravovanú kanalizáciu pripájať budeme priebežne dopĺňať písomne aj na verejnej schôdzi občanov.