Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu ZSK

Dátum zverejnenia: 17.10.2017