OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny

Dátum zverejnenia: 
28.06.2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti bude dňa 

4.7.2017 v čase od 07.30 hod. 

prerušená distribúcia elektrickej energie v obci Lipovec na ul. Hoskorná, od č. 51 - 70, ul. Nová, ul. Pastovník,  ul. Pod kanálom č. 24-31, ul. Stará. 

 Predpokladaná doba odstávky je do 14.30 hod. 

Pripravujeme

Dátum podujatia:
29.06.2019

Najnovšie foto

Aktuálne počasie