Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum zverejnenia: 14.10.2019

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že:
dňa 5.11.2019  v čase od 7:30 hod do 18:00 hod. bude odstavená distribúcia elektriny na ulici:

Dúbravy 

 

Podrobný rozpis nájdete v prílohe.