Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum zverejnenia: 03.10.2018

 
 

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa

23.10.2018  od 08:15 hod. do 23.10.2018 do 12:15 hod. 

bude prerušená distribúcia elektriny na nasledovných odberných miestach.